דף אמן

יהושע גריפית

התקופה האפורה החלה בשנת 2010 בעקבות שורה של "ציורים אפורים" שהחלו להופיע והפכו לסדרה 

1/4

סדרת קליפה מתאפיינת בדמות של קליפה שהחלה להופיע בציורים משנת 2014

 

כחלק מהטריוויאלי בציורים עולות שאלות המנכיחות ואלמנטים המייצגים את עולם האשה בכלל ועולם האשה כחלק מההסטוריה של האמנות

התכתבויות דרך ציורים עם האמנים שהשאירו חותם על ההסטוריה של האמנות והציור

הפרפרים החלו להופיע בציורים החל משנת 2013

המוזר תמיד היה חוזר ועולה בציורים כחלק מהרחבת העולם ושמירת החופש האמנותי

עוד תמונות יתווספו בקרוב

GRIFIT30