דף אמן

יהושע גריפית

עבודות על נייר 2015

דיוקנאות

עבודות על נייר 2015

סיפורים קצרים

עבודות על נייר 2015

ערך עצמי